# Naziv tendera Naziv ugovornog organa Datum za prijavu Broj vozila Broj ponuda Izabrana kompanija Procijenjena vrijednost tendera Konačna vrijednost tendera
1 library_books Nabava automobila account_balance Sveučilište u Mostaru 13. apr 2018 1 1 business DM automobili Mostar 70.000 KM 69.000 KM
2 library_books Nabava putničkog motornog automobila account_balance Sveučilište u Mostaru 5. nov 2018 1 0 business 31.750 KM 0 KM
3 error Nabava putničkog motornog vozila za potrebe Fakulteta prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru account_balance Sveučilište u Mostaru 23. nov 2018 1 0 business 33.350 KM 0 KM