# Naziv tendera Naziv ugovornog organa Datum za prijavu Broj vozila Broj ponuda Izabrana kompanija Procijenjena vrijednost tendera Konačna vrijednost tendera
1 error "Nabavka motornog vozila kombi" za potrebe Medicinskog fakulteta Foča account_balance Univerzitet u Istočnom Sarajevu 11. apr 2018 1 1 business AC Školjić Tešanj 48.783 KM 53.131 KM
2 error Nabavka motornog vozila account_balance Univerzitet u Istočnom Sarajevu 29. maj 2018 1 1 business Autorad Pelagićevo 42.735 KM 49.942 KM
3 error Nabavka motornog vozila account_balance Univerzitet u Istočnom Sarajevu 15. jun 2018 1 1 business Autorad Pelagićevo 50.000 KM 49.942 KM
4 library_books "Nabavka motornog vozila" za potrebe Fakulteta poslovne ekonomije Bijeljina account_balance Univerzitet u Istočnom Sarajevu 3. jul 2018 1 1 business Timko Brčko 29.914 KM 29.914 KM