# Naziv tendera Naziv ugovornog organa Datum za prijavu Broj vozila Broj ponuda Izabrana kompanija Procijenjena vrijednost tendera Konačna vrijednost tendera
1 error Nabavka motornih vozila za potrebe KUIP KS account_balance Stručna služba za zajedničke poslove Kantona Sarajevo 31. jul 2018 8 3 business Bunjo Sarajevo, Triab Sarajevo 170.940 KM 174.084 KM
2 error Nabavka motornih vozila za potrebe Uprave za šumarstvo Kantona Sarajevo account_balance Stručna služba za zajedničke poslove Kantona Sarajevo 11. jul 2018 3 0 business Lada auto Banja Luka 49.990 KM 65.960 KM
3 library_books Nabavka i isporuka motornih vozila za potrebe organa Kantona Sarajevo account_balance Stručna služba za zajedničke poslove Kantona Sarajevo 15. mar 2018 2 3 business Porsche BH Sarajevo, Bunjo Sarajevo 0 KM 58.196 KM
4 library_books Nabavka motornih vozila account_balance Stručna služba za zajedničke poslove Kantona Sarajevo 12. jul 2018 2 1 business Guma M Mostar 53.000 KM 52.980 KM
5 error Nabavka i isporuka motornih vozila za potrebe Ministarstva komunalne privrede i infrastrukture Kantona Sarajevo account_balance Stručna služba za zajedničke poslove Kantona Sarajevo 27. aug 2018 2 0 business Porsche BH Sarajevo 29.920 KM 30.170 KM
6 library_books Nabavka i isporuka motornog vozila za potrebe Ministarstva finansija Kantona Sarajevo account_balance Stručna služba za zajedničke poslove Kantona Sarajevo 3. sep 2018 1 0 business Bunjo Sarajevo 26.300 KM 26.239 KM
7 library_books Nabavka i isporuka motornog vozila za potrebe Uprave za šumarstvo Kantona Sarajevo account_balance Stručna služba za zajedničke poslove Kantona Sarajevo 24. sep 2018 1 0 business Guma M Mostar 18.000 KM 17.890 KM
8 library_books Nabavka i isporuka motornog vozila account_balance Stručna služba za zajedničke poslove Kantona Sarajevo 17. dec 2018 1 0 business 31.000 KM 0 KM