# Naziv tendera Naziv ugovornog organa Datum za prijavu Broj vozila Broj ponuda Izabrana kompanija Procijenjena vrijednost tendera Konačna vrijednost tendera
1 library_books Nabavka motornih vozila za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo account_balance Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo 5. jul 2018 3 4 business Blok Sarajevo 76.800 KM 63.285 KM
2 library_books Nabavka motornih vozila za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo account_balance Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo 5. jul 2018 1 0 business Blok Sarajevo 25.600 KM 0 KM
3 library_books Nabavka terenskog motornog vozila za potrebe MUP-a KS account_balance Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo 31. okt 2018 1 0 business 25.600 KM 0 KM