# Naziv tendera Naziv ugovornog organa Datum za prijavu Broj vozila Broj ponuda Izabrana kompanija Procijenjena vrijednost tendera Konačna vrijednost tendera
1 library_books Otvoreni postupak javne nabave službenog putničkog motornog vozila srednje klase account_balance Ministarstvo pravde BiH 19. nov 2018 1 1 business Blok Sarajevo 42.735 KM 42.649 KM
2 library_books Otvoreni postupak javne nabave službenog putničkog motornog vozila niže klase account_balance Ministarstvo pravde BiH 5. dec 2018 1 1 business Guma M Mostar 21.367 KM 21.282 KM