# Naziv tendera Naziv ugovornog organa Datum za prijavu Broj vozila Broj ponuda Izabrana kompanija Procijenjena vrijednost tendera Konačna vrijednost tendera
1 library_books Nabavka vozila za hitnu medicinsku pomoć account_balance Dom zdravlja Jablanica 14. jun 2018 1 2 business Auto start Mostar 100.000 KM 70.000 KM
2 error Nabavka kombi motornog i priključnog vozila za prijevoz čamaca i opreme account_balance Gradski organ uprave grada Bihaća 10. apr 2018 2 3 business Auto start Mostar 62.450 KM 61.900 KM
3 library_books Nabavka putničkog motornog vozila za potrebe Operatora za OIEiEK account_balance Operator za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju 3. apr 2018 1 1 business Auto start Mostar 60.000 KM 54.863 KM
4 library_books Nabavka putničkih motornih vozila account_balance Srednjobosanske šume Donji Vakuf 16. apr 2018 2 1 business Auto start Mostar 47.000 KM 46.905 KM