# Naziv tendera Naziv ugovornog organa Datum za prijavu Broj vozila Broj ponuda Izabrana kompanija Procijenjena vrijednost tendera Konačna vrijednost tendera
1 library_books Nabavka novog putničkog kombi vozila i novih putničkih automobila srednje klase account_balance Federalna uprava policije 8. aug 2019 4 1 business Porsche inter auto BH Sarajevo 145.300 KM 145.299 KM
2 library_books 3 putnička vozila account_balance Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo 13. aug 2019 3 1 business Porsche inter auto BH Sarajevo 110.769 KM 110.447 KM
3 library_books Nabavka putničkog vozila account_balance Grad Zenica 12. aug 2019 1 1 business Porsche inter auto BH Sarajevo 110.000 KM 65.663 KM
4 library_books Nabavka novog vozila account_balance Univerzitet u Zenici 25. jul 2019 1 1 business Porsche inter auto BH Sarajevo 34.188 KM 36.220 KM
5 library_books Nabavka 2 (dva) automobila za potrebe Općine Novo Sarajevo account_balance Opština Novo Sarajevo 15. jul 2019 1 1 business Connecta Sarajevo, Porsche inter auto BH Sarajevo 25.641 KM 25.634 KM