# Naziv tendera Naziv ugovornog organa Datum za prijavu Broj vozila Broj ponuda Izabrana kompanija Procijenjena vrijednost tendera Konačna vrijednost tendera
1 library_books Nabavka motornih vozila za potrebe Policije Brčko distrikta BiH account_balance Vlada Brčko distrikta BiH 5. sep 2019 2 1 business Autorad Pelagićevo, Iskra-Comerc Brčko 56.410 KM 56.300 KM
2 library_books Nabavka motornih vozila i ostale opreme za potrebe Policije Brčko distrikta BiH account_balance Vlada Brčko distrikta BiH 23. aug 2018 2 1 business Guma M Mostar, Autorad Pelagićevo, Brčko-gas Brčko, Iskra-Comerc Brčko 49.402 KM 48.980 KM
3 error Nabavka motornih vozila sa dodatnom opremom za potrebe Policije Brčko distrikta BiH account_balance Vlada Brčko distrikta BiH 7. mar 2018 2 1 business Autorad Pelagićevo, Brčko-gas Brčko, Iskra-Comerc Brčko 47.008 KM 45.453 KM