# Naziv tendera Naziv ugovornog organa Datum za prijavu Broj vozila Broj ponuda Izabrana kompanija Procijenjena vrijednost tendera Konačna vrijednost tendera
1 library_books Terensko motorno vozilo account_balance Dom zdravlja Travnik 13. jun 2018 1 0 business Ovnak Vitez 35.000 KM 28.803 KM
2 library_books Nabavka motornog vozila za potrebe patronaže JU Dom zdravlja Vitez account_balance Dom zdravlja Vitez 29. jan 2019 1 1 business Ovnak Vitez 28.000 KM 28.632 KM
3 library_books Nabavka terenskog motornog vozila account_balance Opština Kakanj 22. nov 2018 1 1 business Ovnak Vitez 25.641 KM 28.632 KM