# Naziv tendera Naziv ugovornog organa Datum za prijavu Broj vozila Broj ponuda Izabrana kompanija Procijenjena vrijednost tendera Konačna vrijednost tendera
1 library_books Nabavka motornih vozila i ostale opreme za potrebe Policije Brčko distrikta BiH account_balance Vlada Brčko distrikta BiH 23. aug 2018 12 1 business Guma M Mostar, Autorad Pelagićevo, Brčko-gas Brčko, Iskra-Comerc Brčko 418.803 KM 418.794 KM
2 error Nabavka motornih vozila sa dodatnom opremom za potrebe Policije Brčko distrikta BiH account_balance Vlada Brčko distrikta BiH 7. mar 2018 7 2 business Autorad Pelagićevo, Brčko-gas Brčko, Iskra-Comerc Brčko 365.128 KM 365.126 KM
3 library_books Nabavka dva putnička kombi motorna vozila sa dizel motorom account_balance Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske 21. mar 2018 2 1 business Brčko-gas Brčko 130.000 KM 119.990 KM
4 library_books Nabavka dva putnička motorna vozila account_balance Predsjednik Republike Srpske 16. apr 2018 2 1 business Brčko-gas Brčko 81.000 KM 78.460 KM
5 library_books Nabavka automobila za potrebe Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge account_balance Vlada Brčko distrikta BiH 20. dec 2018 2 1 business Brčko-gas Brčko 76.920 KM 76.919 KM
6 library_books Nabavka putničkih motornih vozila account_balance Vlada Brčko distrikta BiH 6. aug 2018 3 1 business Brčko-gas Brčko 68.376 KM 68.371 KM
7 library_books Nabava automobila za potrebe Odjela za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu account_balance Vlada Brčko distrikta BiH 2. okt 2018 3 1 business Lada auto Banja Luka, Brčko-gas Brčko 64.102 KM 64.102 KM
8 library_books Nabavka putničkog motornog vozila account_balance Vlada Brčko distrikta BiH 11. jul 2018 2 1 business Brčko-gas Brčko 53.360 KM 53.359 KM
9 library_books Nabavka putničkog motornog vozila account_balance Vlada Brčko distrikta BiH 13. jun 2018 1 1 business Brčko-gas Brčko 51.282 KM 51.254 KM
10 library_books Nabavka službenog motornog vozila account_balance Agencija za forenzička ispitivanja i vještačenja BiH 30. mar 2018 1 0 business Brčko-gas Brčko 42.735 KM 42.735 KM
11 library_books Nabavka specijalizovanog motornog vozila account_balance Agencija za forenzička ispitivanja i vještačenja BiH 5. dec 2018 1 1 business Brčko-gas Brčko 42.735 KM 42.735 KM
12 library_books Nabavka jednog službenog automobila za potrebe Odjeljenja za privredni razvoj, sport i kulturu account_balance Vlada Brčko distrikta BiH 22. nov 2018 1 1 business Brčko-gas Brčko 41.025 KM 41.025 KM
13 library_books Nabava teretnog motornog vozila N1 account_balance Vodovod i odvodnja Orašje 24. sep 2018 1 0 business Brčko-gas Brčko 25.000 KM 25.000 KM
14 library_books Nabavka putničkih motornih vozila account_balance Vlada Brčko distrikta BiH 12. jul 2018 1 1 business Brčko-gas Brčko 18.803 KM 18.803 KM
15 library_books Nabavka putničkih motornih vozila account_balance Predsjednik Republike Srpske 25. mar 2019 1 0 business Brčko-gas Brčko 56.000 KM 0 KM