# Naziv tendera Naziv ugovornog organa Datum za prijavu Broj vozila Broj ponuda Izabrana kompanija Procijenjena vrijednost tendera Konačna vrijednost tendera
1 library_books Nabavka polovnog specijalnog vozila za odvoz otpada account_balance "Komunalac" Bijeljina 19. okt 2018 1 1 business Hidroeporik Banja Luka 50.000 KM 49.900 KM