# Naziv tendera Naziv ugovornog organa Datum za prijavu Broj vozila Broj ponuda Izabrana kompanija Procijenjena vrijednost tendera Konačna vrijednost tendera
1 library_books Nabavka putničkog vozila account_balance Univerzitet u Tuzli 19. jul 2018 1 0 business Brijest Gračanica 46.200 KM 46.200 KM
2 library_books Nabavka putničkih vozila account_balance Šume Republike Srpske Sokolac 20. sep 2018 1 1 business Porsche BH Sarajevo, Brijest Gračanica 42.214 KM 42.190 KM
3 library_books Nabavka putničkog vozila account_balance Komus Gračanica 19. jan 2018 1 0 business Brijest Gračanica 36.000 KM 35.950 KM
4 library_books Nabavka putničkog vozila account_balance Direkcija robne rezerve Kantona Sarajevo 3. sep 2018 1 0 business Brijest Gračanica 30.000 KM 29.895 KM
5 library_books Nabavka ROBA „Putničko motorno vozilo za prevoz ljekara“ u JU KBZ account_balance Kantonalna Bolnica Zenica 7. dec 2018 1 1 business Brijest Gračanica 25.000 KM 23.320 KM