# Naziv tendera Naziv ugovornog organa Datum za prijavu Broj vozila Broj ponuda Izabrana kompanija Procijenjena vrijednost tendera Konačna vrijednost tendera
121 library_books Nabavka i isporuka motornih vozila za potrebe organa Kantona Sarajevo account_balance Stručna služba za zajedničke poslove Kantona Sarajevo 15. mar 2018 2 3 business Porsche BH Sarajevo, Bunjo Sarajevo 0 KM 58.196 KM
122 library_books Nabavka specijalizovanog vozila za odvoz otpada-polovno account_balance Kraljeva Gora Han Pijesak 29. mar 2018 1 1 business Kubik trans niskogradnja Laktaši 59.800 KM 58.000 KM
123 library_books Kombi vozilo za prevoz pacijenata na hemodijalizu account_balance Dom zdravlja Zavidovići 4. dec 2018 1 1 business AC Školjić Tešanj 65.000 KM 57.719 KM
124 error Nabava putničkog motornog vozila account_balance Pravni fakultet Sveučilišta u Mostaru 28. maj 2018 1 1 business Auto Koncept Široki Brijeg 56.500 KM 56.000 KM
125 error Nabavka putničkih motornih vozila account_balance Općina Kakanj 7. maj 2018 2 1 business A.S. autocentar Zenica 55.000 KM 55.581 KM
126 error Službeno putničko vozilo account_balance Investiciono razvojna banka Republike Srpske 29. aug 2018 1 1 business Autokomerc V.S. Banja Luka 55.600 KM 55.555 KM
127 library_books Sanitetsko motorno vozilo account_balance Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba Bakovići 30. nov 2018 1 2 business Pavić-komerc Tuzla 59.830 KM 55.547 KM
128 library_books Nabavka specijalnog sanitetskog vozila account_balance Dom zdravlja Bosanski Petrovac 25. jun 2018 1 1 business Pavić-komerc Tuzla 56.840 KM 55.128 KM
129 library_books Nabavka specijalizovanog vozila za odvoz komunalnog otpada (polovnog vozila) account_balance Općina Srbac 18. jan 2019 1 1 business Kubik trans niskogradnja Laktaši 55.555 KM 55.000 KM
130 library_books Nabavka putničkog motornog vozila za potrebe Operatora za OIEiEK account_balance Operator za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju 3. apr 2018 1 1 business Auto start Mostar 60.000 KM 54.863 KM
131 error Nabavka novog službenog vozila account_balance Vazduhoplovni servis Republike Srpske 5. sep 2018 1 1 business Autoservis i dijelovi BL Banja Luka 54.700 KM 54.600 KM
132 library_books Nabavka novog putničkog automobila za potrebe Opštinske uprave opštine Gacko account_balance Općina Gacko 6. aug 2018 1 1 business Auto Servis NV Banja Luka 54.500 KM 54.400 KM
133 error Nabavka putničkog automobila account_balance Općina Laktaši 10. maj 2018 1 1 business Porsche BH Sarajevo 55.555 KM 53.824 KM
134 library_books Nabavka motornih vozila account_balance Stručna služba za zajedničke poslove Kantona Sarajevo 12. jul 2018 2 1 business Guma M Mostar 53.000 KM 52.980 KM
135 library_books Nabavka motornih vozila account_balance Obavještajno-sigurnosna agencija BiH 10. aug 2018 2 2 business Blok Sarajevo 52.130 KM 52.130 KM
136 library_books Nabavka službenog motornog vozila više klase account_balance Fond Kantona Sarajevo za izgradnju i očuvanje grobalja šehida i poginulih boraca, memorijalnih centara i spomen-obilježja žrtava genocida 29. okt 2018 1 1 business Triab Sarajevo 52.000 KM 51.595 KM
137 library_books Nabavka i isporuka putničkih motornih vozila za potrebe Uprave za indirektno oporezivanje account_balance Uprava za indirektno oporezivanje BiH 11. okt 2018 3 1 business Porsche BH Sarajevo 51.282 KM 51.282 KM
138 library_books Ugovor o nabavci roba-Vatrogasno vozilo account_balance Općina Novi Travnik 12. jun 2018 1 1 business Fire Trade Srebrenik 51.282 KM 51.281 KM
139 library_books Nabavka specijalizovanog kombi vozila za potrebe Azilantskog centra Delijaši account_balance Ministarstvo sigurnosti BiH 10. dec 2018 1 3 business Grand Automotive Sarajevo 51.282 KM 51.280 KM
140 library_books Nabavka novog motornog vozila account_balance Općinski sud u Livnu 24. maj 2018 1 0 business AC Krželj Livno 51.251 KM 51.250 KM