# Naziv tendera Naziv ugovornog organa Datum za prijavu Broj vozila Broj ponuda Izabrana kompanija Procijenjena vrijednost tendera Konačna vrijednost tendera
241 library_books Nabavka 3 motocikla-skutera account_balance Ministarstvo unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona 16. okt 2018 3 1 business MRM export - import d.o.o. 23.076 KM 23.076 KM
242 library_books Rabljena teretna vozila account_balance Komunalije Velika Kladuša 23. jul 2018 2 0 business Automelka Velika Kladuša 25.000 KM 23.076 KM
243 library_books Nabavka motornog vozila account_balance Porodično savjetovalište Sarajevo 9. feb 2018 1 0 business Bunjo Sarajevo 23.076 KM 23.074 KM
244 library_books Nabavka terenskog vozila 4x4 account_balance Šumsko privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona 12. jun 2018 1 1 business Lada auto Banja Luka 22.880 KM 22.880 KM
245 error Javna nabavka roba rabljena teretna vozila za potrebe JP "LOKOM" d.o.o. Sarajevo account_balance Lokom Novi Grad Sarajevo 19. sep 2018 2 0 business KARE SARAJEVO 25.000 KM 22.700 KM
246 library_books Nabavka teretnog vozila account_balance Terapijska zajednica - Kampus Kantona Sarajevo 12. sep 2018 1 0 business Berlijeta Sarajevo 22.649 KM 22.648 KM
247 library_books Nabavka novog terenskog vozila za Službu civilne zaštite account_balance Općina Pale - Prača 26. jan 2018 1 0 business Lada auto Banja Luka 0 KM 22.645 KM
248 library_books Nabavka jednog službenog putničkog motornog vozila account_balance Federalna uprava za inspekcijske poslove 25. okt 2018 1 0 business AC Betanija Sarajevo 22.222 KM 22.179 KM
249 library_books Nabavka novog terenskog teretnog vozila account_balance Šume Tuzlanskog kantona Kladanj 25. okt 2018 1 1 business Lada auto Banja Luka 26.000 KM 22.003 KM
250 error Nabava vozila za potrebe Rudnika boksita d.o.o. Posušje account_balance Rudnici boksita za eksploataciju rude Posušje 2. feb 2018 1 0 business Trgometal Posušje 20.000 KM 22.000 KM
251 library_books Nabavka polovnog kamiona tegljača sa sedlom account_balance Komemorativni centar Tuzla 16. aug 2018 1 0 business Sputer Tuzla 22.000 KM 22.000 KM
252 library_books Kupovina putničkog motornog vozila account_balance Općina Stari Grad Sarajevo 26. apr 2018 1 0 business ABC 1968 Citroen Sarajevo 25.000 KM 21.529 KM
253 library_books Nabavka službenog vozila account_balance Institut za mjeriteljstvo BiH 11. jun 2018 1 0 business Hercegovina auto Mostar 21.370 KM 21.358 KM
254 library_books Javna nabavka automobila account_balance Kancelarija za veterinarstvo BiH 14. maj 2018 1 0 business MRM export - import d.o.o. 21.360 KM 21.350 KM
255 library_books Otvoreni postupak javne nabave službenog putničkog motornog vozila niže klase account_balance Ministarstvo pravde BiH 5. dec 2018 1 1 business Guma M Mostar 21.367 KM 21.282 KM
256 library_books Nabavka vozila account_balance Vodovod Srbac 2. apr 2018 1 0 business Autoservis i dijelovi BL Banja Luka 22.000 KM 21.000 KM
257 library_books Kupovina putničkog motornog vozila account_balance Općina Stari Grad Sarajevo 9. okt 2018 1 0 business Lada auto Banja Luka 21.000 KM 20.935 KM
258 library_books Nabavka polovnog teretnog motornog vozila account_balance Drina Foča 27. jul 2018 1 0 business Orfej Foča 21.000 KM 20.500 KM
259 library_books Nabavka terenskog vozila account_balance Dom zdravlja Šipovo 2. jul 2018 1 0 business Lada auto Banja Luka 19.700 KM 19.611 KM
260 library_books Nabavka putničkog vozila account_balance Ured za zakonodavstvo Vijeća ministara BiH 4. jun 2018 1 0 business Porsche BH Sarajevo 18.743 KM 18.741 KM