arrow_downward Tražene specifikacije

TRAŽENE KARAKTERISTIKE

Šumski nzglobni traktor – skidder
Godina proizvodnje: 2018

1.Dimenzije
1.1. Ukupna širina: 2100-2300 mm
1.2 Ukupna duljina: 6200-7200 mm
1.3 Ukupna visina: 2800-3000 mm
1.4 Min.krug vanjskog zakretanja; 4800-5100 mm; prema ISO 13861:2000
2. Masa traktora: 7100-7500 kg
2.1 Opterećenje prednjeg I zadnjeg mosta: 60%:40%

3. Motor
3.1 Vrsta: dizel, min standard IV
3.2 Snaga: min 58 kW/kod 2300 min¯¹
3.3 Specifična potrošnja goriva: max 250 g/kWh
3.4 Hlađenje motora: zrakom ili vodom
4. Konstrukcija: zglobna
4.1 Prednja odrivna daska: hidraulična za odrivanje I uhrpavanje drvenih sortimenata
4.2 Zadnja zaštitna daska: sidrena
5. Upravljanje traktorom: servo volan
6. Mjenjač: sinhronizovani, manuelni
6.1 Brzina naprijed: min 25km/h
6.2 Brzina unatrag: min 3km/h
7. Kočnice: zatvorene, koje zadovoljavaju ISO 11169:1993
8. Spojka: mehanička
9. Pogonski mostovi: s blokadom diferencijala
10. Gume: min 16,9-30, 14 PR

11. Kabina:
- prostor kabine treba zadovoljavati ISO 3411
- sigurnosna: ISO 8082 i ISO 8083 FOPS
11.1 Udobnost u kabini I doseg komandi: zadovoljavanje normi ISO 6682:1986
11.2 Buka u kabini: zadovoljava dopuštene graniuce prema ISO 5131:2000EN I ISO 6394:2000EN
11.3 Buka u okolini traktora: Zdovoljava dopšuštene granice prema ISO 4872:20000 I ISO 6393:2000EN
11.4 Buka traktopra u ubrzanju: zadovoljava dopuštene granice prema ISO 362:2000EN
11.5 Vibracije na upravljaču: zadovoljava dopuštene granice prema ISO 5349:2000EN I ISO 5349:2001EN, uz prosječne trajne posljedice za 10% radnika ne prije 10 godina rada
11.6 Vibracije na sjedalu: prema ISO 2361-1:1997, dopušteno dnevno izlaganje više od 8 sati
11.7 Sile na upravljačkim komandama: prema ISO 10968
11.8 Ventilacija kabine: dodatno ventilatorom I grijanja
11.9 Multimedijska jedinica: video reprodukcija, radio , CD, DVD
11.10 Kamera zadnja za multimediju za pregled rada iza skidera
12. Vitlo: dvobubanjsko
12.1 Sila po jednom bubnju: min 80kN
12.2 Upravljanje vitlom: elektrohidraulično iz kabine- upravljača palica (joystick)
12.3 Brzina privitlavanja: min 1,2 m/s
12.4 Uže vitla: duljine min 70 m za promjer 14 mm
14. Elektroinstalacija traktora: 24V
15. Svjetla: prema ISO 12509-1995

16. Ostalo
-vatrogasni aparat
-kutija za prvu pomoć I pribor za zbrinjavanje ulja kod puknuća crijeva (nepropusne vreće I lopata)
17. Upustvo za rad I rad na siguran način: Na jednom od jezika koji se koriste u BiH, za ponuđenu seriju. Katalog rezervnih dijelova u printanoj ili elektronskoj formi
18. Dokumentacija: iz koje se uvidom mogu dokazati nuđene tehničke karakteristike, I da oprema zadovoljava tražene međunarodne (ISO,OECD) standard
19. Garantni rok: min 12 mjeseci
20. Proizvođač mora posjedovati ISO certificate priložiti dokaz ISO 9001 I ISO 14001
21. TEHNIČKA I PERSONALNA OSPOSOBLJENOST
21.1. Dokaz da je ponuđač ovlašteni poslodavac I distributer proizvoda, te da proizvođač ima mrežu ovlaštenih servisera u Bosni I Hercegovini, te odabir najbližeg servisera sjedištu naručioca koji će vršiti servisiranje u garanciji
21.2. Dostaviti potvrdu(odobrenje) proizvođača sa prevodom od strane stalnog sudskog tumača na jedan od službenih jezika u BiH, a kojom se dokazuje da je odabrani serviser iz mreže u Bosni I Hercegovini ovlašteni serviser
21.3 Izjava ponuđača da serviser posjeduje mobilnu radionicu sa alatom I dijagnostikom kako bi se u roku od 48 sati mopgao odazvati na redovan servis kao I intervenciju u slučaju kvara
21.4. Izjava ponuđača da će u slučaju neotklanjanja kvara u roku od 7 ( sedam) dana koji je nastao kao posljedica tehničkih nedostataka u garantnom roku, obezbjediti zamjensku radnu mašinu istih tehničkih karakteristika, odnosno ako nije u mogućnosti obezbjediti istu, dužan je izmiriti troškove izgubljenih radnih dana mašina u vrijednosti od 150,00 KM po danu.
21.5 Obavezno u ponudu dostaviti pregled servisnih interval sa cijenama materijala i usluga u garantnom roku koja će biti nepromjenjive za vrijeme trajanja ugovora, odnosno garancije
21.6. Izjava ponuđača da će izvršiti besplatnu obuku rukovaoca mašine u mjestu isporuke

library_books Detalji tendera

access_time Rok za prijem ponuda
20. nov 2018
chevron_right Šifra tendera
1339-1-1-114/18
chevron_right Broj ponuda
1
chevron_right Broj vozila
1
chevron_right Vrsta Postupka
Otvoreni postupak
chevron_right Faza Postupka
Završen
chevron_right Naziv ugovornog organa
Unsko-sanske šume Bosanska Krupa
business Izabrani ponuđač
DRR AUTO DOO
directions_car Vrsta vozila
Traktor
directions_car Vrsta motora
Dizel
directions_car Stanje vozila
Novo
chevron_right Tenderska dokumentacija objavljena na portalu JN
Da
chevron_right E-aukcija
Ne

attachment Tenderska dokumentacija

TD_1339-1-1-114_18.zip